SvD debatt”Stelbent VA-lag gynnar fel lösningar”

Tuesday, 24 November 2015 20:44

Småhusägare och kommuner drabbas nu på löpande band av orimliga kostnader för nya VA-lösningar. Lagen styr mot stora ledningsbundna nät, istället för att främja robusta anläggningar med låg produktion av avloppsvatten eller arbete uppströms med att få bort farliga kemikalier. Därför måste VA-lagstiftningen ses över, skriver flera debattörer gemensamt.

Här är artikeln i sin helhet http://www.svd.se/stelbent-va-lagstiftning-gynnar-fel-losningarHär återger vi i helhet Anna Werners artikel i SvD debatt.  Anna är  Villaägarnas jurist när det gäller småhus-boende och hon är huvudproblemet på spåret:

Lagen är skriven av och för avloppsindustrin under en tid när alla trodde att det var den enda och bästa lösningen.

Det var innan vi insåg att haven dödas av avloppsvatten och
innan det fanns bättre alternativ.

BLOGGEN