Varför har vi ett VA-monopol?

Sunday, 16 October 2016 20:55

Kommuner runt Stockholm, har anammat en slogan “Förorenaren Betalar” ... OK då ska de som inte förorenar alltså inte betala ... enkel logik.  Då skruvar sig Tyresö och Nacka’s politiker och säger, nja det var inte så vi menade.  Så hur menar ni ???

Lagen säger att Kommunen inte får tvinga de boende att ansluta till deras VA-NÄT, om den boende har ett bättre system och bättre måste ju innefatta att de släpper ut mindre förorening, direkt eller indirekt ... “sluten tank” körs med tankbil till ett reningsverk så det räknas inte, avloppsvatten, som släpps ut efter eget reningsverk accepterar de inte som bättre med hänvisning till att ingen vet om de är bättre eller inte; det skulle fordra kontinuerlig övervakning, som Henriksdal har, säger kommunen, men ett system som lagrar avfallet i flera decennier och sedan använder i jordbruket ?  Kommunernas Mark och MiljöDomstol (för hittills har de dömt som kommunerna begär) har ännu inte hittat något logiskt skäl att säga nej för att upprätthålla VA-monopolet, när det finns bättre (se  www,kloktoalett.se ) Men nja, säger domstolen det var inte så vi menade heller ... vi vill att alla som ansluts till reningsverk ska betala. Men då är det infrastruktur som ska betalas via skatten inte av anslutna individer.

Så döm själva: ska de som inte producerar avloppsvatten från toaletter (för det är de som Havs och VattenMyndigheten vill komma åt) få göra det ? Nej säger MMDom-stolen för då skapas o-ordning i kommunens) budget arbete. Men se det står inget om att det är ett lagligt skäl att tvinga individer  in i avloppskarusellen och det borde väga lätt jmf med att tvinga pensionärer och familjer (med barn i skolor) att flytta för de kan inte hitta någon bostad i kommunen pga bostadsbristen ! Detta talar för att kommunen ska lägga detta på skatten men det vill dom inte i Tyresö och Nacka m.fl. för de tävlar om att få höginkomsttagares inkomstskatter. Så kommunens sanna slogan borde vara: 

“offren för vår politik får betala”


“Förorena-ren ska betala ...”
säger poli-tikerna för att slippa kostnaden.

De som inte föro-renar ska alltså inte betala !?

BLOGGEN