Bostadsministern, som var OK med att driva barnfamiljer och pensionärer från sina hem ...

Friday, 15 April 2016 20:53

Miljöpartiets kanske största klavertramp ... de borde inte ha tillsatt en bostadsminister som så helt saknar empati !
Kaplan har gjort sig känd i kranskommunerna runt Stockholm som den i regeringen, som aktivt stödjer tvångsanslutning till en minst sagt tveksam VA-utbyggnad.

Därmed drivs intet ont anande barnfamiljer och pensionärer, bort från sina hem genom att de plötsligt ska tvingas betala en förmögenhet [mellan en halv till en miljon Kr] för något de inte har beställt. i många fall inte behöver och utan att man tillåter bättre och betydligt billigare alternativ. Till de, som inte har råd säger man att “det är bara att sälja !”

Detta är också ministern, som borde vara extra insatt i hur nästan omöjligt det är att hitta bostäder i Stockholmsområdet !

För några år sedan kan det ha sett ut som om WC, avlopp och renings-verk var det bästa man kunde göra med sk “humanavfall”, men nu fins det bättre system* som kostar ca 1/10 av avloppsanslutning och som inte släpper ut någonting som Havs-och Vattenmyndigheten säger kan hota Östersjön. Regeringen och kommunerna borde tillåta individer att välja bättre alternativ som ger de boende möjlighet att bo kvar i sina hem ! Ingen har föreslagit att alla ska tvingas använda samma alternativ men med tanke på de dramatiska konsekvenserna av att tvinga på alla ett system som snart kan kosta en miljon per familj är helt orimligt !

* www.kloktoalett.se



Visst kan man vara på samma middag utan att sitta i knät på varandras, men Kaplan har aktivt givit stöd åt idén att kommuner kan tvångs-debittera boende upp mot en miljon Kr för VA & Vatten även om de inte behöver det ... även om de har en egen lösning, som är bättre för miljö och hälsa ... MILJÖPARTIST ???

BLOGGEN