Tyresö Brevik ska förtätas men vi boende får inget veta

Saturday, 9 April 2016 20:51

Behandlas vi boende som de underordnade som inget behöver veta ? Det är enligt “NO NEED TO KNOW BASIS” för det skapar bara problem för de styrande ...

De styrande (som enligt tidigare blogginlägg) beslutar vilka som har behov att veta hur de planerar för vår framtid, agerar fortfarande på det officiella att “vi vill behålla skärgårdskaraktären” men de planerar för tätare bebyggelse som om det är odiskutabelt att “det måste ske” genom att “det är så många som vill flytta in till Stockholm”.

“Vi måste göra plats för all som vill bo här i Stockholmsområdet” men bara för en speciell grupp människor ...


Är förtätning inte ett beslut som vi alla boende ska få vara med att bestämma om eller är det bara det hemliga kommunpartiet som har befäl ?

BLOGGEN