Vattenkrisen i Sverige

Wednesday, 8 March 2017 20:58

Så för de boendes säkerhet bör man ha en spolfri toalett, som är oberoende av vatten och kan användas utan att sprida smitta eller förorening ...  det är en strategi, som finns beskriven här www.kloktoalett.se ... ingen transport, krymper avfallet på platsen och accumulerar i upp till 40 år beroende på användning och antal användare ... mer normalt tömmer man efter 20 . 30 år.  Då suger man ur innehållet som går till jordbruket och startar om toaletten.

Med en supersnål dusch (se bild till vänster) en snå diskmaskin och en snål tvättmasking kan en familj på två klara sig bra med 40-50 liter per dag ... jämför Sthlm Vattens snitt förbukning på 160 lit per dagI en vattenkris priori-terar man naturligt. Man duschar inte lika länge ... man tvättar inte lika ofta. Att använda 30 ggr mer spolvatten än sin egna lilla avfallsmängd känns plötsligt helt absurt ! Man upptäcker att det finns alternativ som inte använder lika mycket vatten eller inte alls.  När man gått igenom en vatten kris blir både tänket  och känslorna helt annorlunda ... här är ett duschmunstycke som använder 1/3 mot “det normala”

BLOGGEN