WELCOME

“Gatu- och vägkostnader”

“Gatukostnader”


Om en gata behöver breddas, behöver belysning, få cykel- eller gångbana så kan det ske när behovet uppstår och känns angeläget men kommunens gatukostnader följer oftast schemat för avlopps-bygget och borde i ärlighetens inkluderas i avloppskostnaden.  Då avloppskostnaden redan är väldigt hög vill flera kommuner gömma ca halva VA-kostnaden genom att döpa om den till gatukostnad ! Men, gatljus, cykelvägar, gångvägar kan byggas när som helst men att gräva upp vägen för avloppsrör måste ENBART göras när avloppet ska fram !


Därför är den här kostnaden en avloppskostnad ... punkt slut !


 Källsortering -->