FÅR SINA HEM STULNA

Att drivas hemifrån ...


Hela världen ser med avsky på hur politiker i Ryssland, USA m.fl. länder medverkar till att driva familjer på flykt från sina hem i Ukraina, Syrien, Libanon ... Putin is utan tvekan värst !


Att tvingas från ett hem är traumatiskt oavsett hur det sker och måhända är det värre att se sina hem fysiskt förstörda och frukta för sina liv men de som tvingas lämna hemmet pga politikers avsiktliga manipulation av lagar och bestämmelser känns på sätt och vis t.o.m. värre för det är ett så fullständigt onödigt val av politiker!


Hur kan det vara möjligt att boende individer tvingas betala för vägar och infra-struktur som alla/många har rätt att nyttja och på sikt är något kommunen tjänar på? Är det rimligt att några få politiker har makten att fullkomlig köra över invå-narna och därigenom skapa kaos, orättvisa, missämja och personliga tragedier?


TRE saker om det:


1.Ska spekulativa nybyggnadsprojekt delfinansieras av pensionärer ? Varför ska individer, som äger hus nu, betala för infrastruktur som ska nyttjas av många andra olika familjer och exploaterings företag under hundratals år ?


2.Enligt lagen har de boende rätt till alternativ  se fakta om utsläpp

De kan inte säga att det är bättre att släppa ut avloppsvatten via Henriksdal än att inte släppa ut avsevärt mindre via enskilda anläggningar !  Avloppsindustrin ligger bakom kampanjen att grovt överdriva betydelsen av enskilda avlopp


3.Notera att vägavgifter = avloppsavgift när det enda som motiverar vägarbetet enligt en tidsplan är att få ner avloppsrören i gatan. Alla andra vägarbeten kan utföras när som helst (gatubelysning, gång- och cykelväg) ... alltså är detta en avloppskostnad och bör kallas det istället för att döpa om den och få avlopps-kostnaden att se lägre ut ! Så kommunen är oärliga med vad pengarna är till för