Kalvfjärdens vänner

 

AVLOPPSTVÅNGET:

  Se youtube filmen:
  https://www.youtube.com/watch?v=0nI6yYwTRps


Kommunala VA monopolet

ska brytas. Utredningen av

Anders Grönvall förordar

att alternativ till avlopp

ska tas med för att

boende ska kunna

bo kvar i sina hem ...

Nu är det upp till

kommunerna att ta

ansvar för att familjer

inte ska kastas ut på

gatan  Det finns flera

alternativ till avlopp och

avloppsrening, som är

effektiva, och och

mycket billigare


         


   NÄSTA SIDA
Bilden från DN  29 Maj 2018