LAGEN SATT UR SPEL

KOMMUNER SOM HAR LAGT HELA ANSVARET FÖR FINANSIERING AV INFRA-STRUKTUR  PÅ DE BOENDE GÖR DET FÖR ATT FÅNGA IN HÖGAVLÖNADE SKATTEBETALARE TILL SIN KOMMUN.  DÄRMED TVINGAR MAN BOENDE SOM INTE KAN LÄGGA UPP EN MILJON KRONOR FÖR EN AVLOPPS-ANSLUTNING  ATT FLYTTA ... HÖGER-SPÖKET FÅR PLÖTSLIGT KÖTT OCH BEN OCH KU KLUX KLANHATT ?

... HÄR SKA BARA RIKT FOLK BO

TÄVLAR TYRESÖ MED TÄBY om lägsta skatt för att få de rikaste att flytta in ?

(LAV) Lagen 2006:412 om allmänna vattentjänster

Riksdagen:  Civilutskottets ordförande förordar en snar lagändring av LAV ... nästan exakt pga av det vi kämpar för:


http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2759403-andra-lav-trygga-vara-hem


BOENDE I STOCKHLMS KRANSKOMMUNER ÅLÄGGS ATT MOT VA-LAGEN BETALA FÖR EN AVLOPPSANSLUTNING SOM DE INTE BESTÄLLT, INTE VILL HA OCH INTE BEHÖVER FÖR DE HAR BÄTTRE ANLÄGGNING SJÄLVA ... OM DE INTE BETALAR UPP MOT EN MILJON KR SKICKAR KOMMUNEN KRONOFOGDEN PÅ DEM OCH UTMÄTER BRUTALT DERAS HEM !


FÖR NÄRVARANDE TYCKS MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN ENBART ÅTGÄRDA LAGBROTT SOM ÄR POLITISKT OVÄSENTLIGA FÖR ALLIANSKOMMUNER RUNT STOCKHOLM ... VI HAR FRÅGAT OM OCH OM MEN FÅR INGET SVAR ... VI HAR T.O.M. ANMÄLT DETTA MISSFÖR-HÅLLANDE  FÖR JO SOM VALDE ATT INTE TA UPP FRÅGAN TROTS ATT JO-DOMMAREN LARS LINDSTRÖM TIDIGARE PÅPEKAT ATT DET HAN VILL ÄNDRA MEST ÄR DOMARE SOM DÖMER UTAN ATT GE DOMSKÄL !   OM DU VILL SE EN,  GÅ OCH TITTA I SPEGELN LARS