NACKA  PARALLELL

Utmärkt parallell Artikel i Nacka Värmdö


"Försäljningsskyltarna på Älgö


DEBATT 14:52 | 20 augusti 2013 Vi som bor på Älgö har valt bort närhet till köpcentrum, bekvämlighet och McDonalds.

Vi har färre busslinjer och det tar tid att få tag i taxi. I stället älskar vi naturen och öns mix av sommar- och permanentboende. Frågan som helt håller på att demolera dynamiken, och skapat hemska konsekvenser för ett stort antal boende.

Hur det är möjligt att boende på Älgö tvingas betala för vägar och infrastruktur som alla nyttjar och som på sikt är något kommunen kommer att tjäna på? Är det rimligt att några få politiker har makten att fullkomlig köra över invånarna och därigenom skapa kaos, missämja och personliga tragedier?

Kommunen har hittat ett kryphål i lagen som gäller förbättring av infrastruktur, väg och belysning vilket man utnyttjar skoningslöst utan hänsyn till vilka konsekvenser det har för boende på ön. Antalet försäljningsskyltar har som konsekvens ökat och husen sjunker i värde på Älgö. Varför?

En anledning är att det finns en grupp med Älgö-bor som har lång tradition av sommarvistelse, men också permanent boende och fastigheter som är köpta för många år sedan, vilket möjliggör boende för personer med låg pension eller inkomst. Nu bestraffas alla som bor på Älgö, och väntan på domedagen då fakturan för nya vägavgiften trillar in upplevs av de flesta som ren tortyr. Alternativen är inte många för flertalet drabbade, försäljning av sitt hem är enda utvägen.

Detta visar på en fullständig brist på empati och på gränsen till hänsynslöst maktmissbruk. Antingen är Nacka kommun, fullständigt oförstående för de boendes situation, eller så har de en fullkomligt kallsinnig inställning och helt enkelt inte bryr sig.

Kommunen bedömer redan idag Älgö som ett 70 % permanentboende och påskyndar egentligen bara processen till 100% genom att skapa faciliteter för fler permanentboende och därmed fler inflyttande skattebetalare. Inget fel i det, men att då samtidigt försöka kringgå lagen och lägga kostnaderna på invånarna på Älgö är för oss extrem dubbelmoral.

I samband med detta stora vägprojekt har man förbättrat vatten & avloppssituationen, som ett led i ökade miljökrav och modernt miljöarbete. Detta är en nödvändig utveckling. Kommunen har visat enorm brist på kunskap och oförmåga i upphandling av entreprenörer vilket lett till stora förseningar och ytterligare kostnader samt en mycket obekväm vägsituation med trasiga bilar för oss boende som följd.

Båda de huvudleverantörerna man anlitat inom väg & anläggning samt vatten & avlopp har gått i konkurs under projektens gång, de ökade kostnaderna detta inneburit har man givetvis lagt på de boende.

Älgö upptäcks av allt fler personer och på Nacka kommuns hemsida marknadsförs naturen och baden på Älgö som ett led att attrahera nya kommuninvånare. Försäljare, badare, fiskare, skridskoåkare och nyfikna flanerande bilgäster är givetvis alla välkomna! Parkeringarna och dikeskanterna har varit överfulla hela sommaren vilket visar hur populärt det är att besöka ön bl.a. dess badstränder.

Kommunen måste ta ansvaret för infrastruktur och vägar, lägg inte över detta på oss som bor på Älgö! Tvinga inte bort de människor som utgör själva själen på ön och som älskar denna del av Nacka! Vi kan inte straffas med ca 175 000:- per hushåll för att finansiera kommunens allmänna vägar! I tillägg till de ca 145 000:- per hushåll vi även ska betala för installation av kommunalt vatten & avlopp.

Vi tycker det är rimligt att omedelbart kräva en förändring, och att ansvariga i kommunen reagerar samt tar över det ekonomiska ansvaret för vägkostnaden för att undvika ytterligare personliga

tragedier!

Paul Svensson och Stefan Warell