VAD DE BOENDE VILL

Vi vill ta fasta på att skydda Kalvfjärden till en kostnad som inte tvingar familjer att flytta från sina egna ägandes hem.

Hittills är det bara SD, som lyssnat och ställt sig bakom en acceptabel lösning på de boendes svåra situation.  Inte konstigt att SD är på väg att bli största partiet i

Sverige då resten inte lyssnar på väljarna !!!

Vi kräver först och främst ett rimligt tak på “VA-avgiften” för dem som vill ha det och att resten får tas ut på skatten för infrastruktur ...


-  Vi har kontaktat alla 349 ledamöter i Riksdagen [se Riksdagens svar]

  LAV [lagen om allmänna vattentjänster) bör ändras säger civilutskottets

  ordförande -- (vattenlagstiftningen ligger under just civilutskottet)

-  Vi har kontaktat alla kommunpolitiker i Tyresö

-  Vi samlar in namn för protestlistor [maila oss med namn och väg]

-  Vi är på Facebook ... https://www.facebook.com/KalvfjardensVanner-

-  Vi ger inte upp :-)


Skriv till kontakt@kalvfjardensvanner.se

Vad Kalvfjärdens Vänner gör ...