VATTEN

... för vi är på väg mot en av de värsta följderna av den globala uppvärmningen -- hotet mot tillgången på drickbart vatten ... när man närmar sig botten på en strut, tar vattnet SLUT fortare och fortare och det är vad som händer nu.


Då är det inte bara osmakligt att som Tyresö kommun, kräva spol-toaletter som måste blanda avföring med stora mängder av dricksvatten för att inte sätta igen ledningarna ...

Sjunkande grundvattennivåer är farligt för alla, inte bara för de som bor i glesbyggd, det är farligt för jord-bruket, för skogarna [skogsbränder)  och naturen som torkar och dör, djurliv och själva resursen grundvatten, som också är vår vattenreserv i kristid.


Jag håller med om att det är bättre att distribuera dricks-vatten från större sjöar än att pumpa ur mer grundvatten, men framför allt, vi måste sluta att slösa med vattnet !


Svenskt Vatten har just meddelat att de kan komma att chockhöja priset på VA ... det är nu mer väsentligt än någonsin att Tyresö Kommun erbjuder spolfria toaletter som KlokToalett, som inte behöver vatten alls. Med anslutningskostnad för VA uppåt en miljon Kronor blir det absurt med ytterligare höjning. Ska Tyresö Kommun tvinga oss betala 2 miljoner kronor för ett avlopp vi inte behöver då de kunde erbjuda eller gokänna en spolfri toalett för 1/10 eller 1/20 av kostnaden ???

Men kommunen har fått vittring på de här pengarna och tänker inte avstå från att tvinga in dom.


Ingen vill vara utan vatten för personlig hygien, tvätt, matlagning, rengöring men man kan ta hand om vår egna lilla mängd kroppsavfall på platsen utan att skicka det miltals till Henriksdal. Om vi krymper avfallet på platsen ( www.kloktoalett.se ) behöver man ingen transport alls.


WC är en uttjänt teknik från Drottning Victorias tid, som lever kvar p.g.a. tabu och vanan. Det är inte något man vill tala om i Tyresö där man “behöver pengarna” för att stoppa igen budgethål !

Detta måste vi tala om


Nästa Sida:  Tyresös M och S lyssnar inte på sina väljare ... kanske efter näst val?